Nolikums

Rēzeknes O!Festivāls 2016 nolikums

30. jūlijs, Svētku laukums, Sigulda

 

MĒRĶI UN UZDEVUMI

 

1.1. Popularizēt orientēšanās sportu un palielināt tā atpazīstamību Rēzeknē

1.2. Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu Rēzeknes iedzīvotāju vidū

1.3. Piesaistīt jaunus interesentus orientēšanās kustībai Rēzeknes apkārtnē.

Laiks, vieta, organizatori

2.1. O!Festivāls notiek 2016. gada 30 jūlijā Rēzeknē, Kultūras un atpūtas parkā..

 

Sacensību programma

Laiks

Apraksts

30. jūlijs

No 10:30

Reģistrācija Kultūras un atpūtas parkā

13:00

Starts O!Piedzīvojuma un labirinta distancei.

15:00

O!Festivāla noslēgums

15:30

O!Festivāla apbalvošana

 

2.2. O!Festivālu rīko Latvijas Orientēšanas federācija sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldi. Kontaktinformācija: info@olatvija.lv, telefons: +371 20252282.

2.3. Informācija un rezultāti atrodama mājas lapā: http://ofestivals.lv/.

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

3.1. O!Festivāls ir pasākums, kas norit divās orientēšanās disciplīnās – labirinta  orientēšanās (labirinta-o) un O!Piedzīvojuma orientēšanās disciplīnās

3.2. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām, navigācijai un uzdevumu risināšanai izmantojot organizatoru izsniegt karti un uzdevumu lapu.

3.3. Dalībnieku pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus, ievērot organizatoru un sacensību tiesnešu norādījumus. Sacensību organizatori patur tiesības mainīt sacensību gaitu un apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar apstākļiem, kas var radīt apdraudējumu sacensību dalībnieku drošībai.

3.4. Organizatori patur tiesības mainīt nolikumu un prasības jebkurā laiks pirms un sacensību laikā, par to ziņojot mājas lapā http://ofestivals.lv/.

 

SACENSĪBU DISTANCES UN DALĪBNIEKI

 

 

4.1. Pieejamās distances: labirinta-o un O!Piedzīvojums.

4.2. Dalība foto-o un foto leģendas distancē notiek komandās pa 2 līdz 5 cilvēkiem. Labirinta-o, sprinta orientēšanās un klasiskā distance tiek veiktas individuāli.

 

4.2.1. O!Piedzīvojums

4.2.1.1. Dalībniekiem sacensību centrā tiek izsniegta Rēzeknes pilsētas karte ar atzīmētiem kontrolpunktiem un uzdevumu lapa.

4.2.2.2. Dalībniekiem izmantojot karti, jāapmeklē kontrolpunkti brīvā secībā, kā arī jāveic dažādi komandas uzdevumi.

4.2.2.3. Komandas rezultāts tiek noteikts, summējot punktus par pareizi izpildītājiem uzdevumiem objektos un papilduzdevumiem. O!Piedzīvojuma distancē uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu. Vienādu rezultātu gadījumā uzvar komanda, kas veikusi distanci īsākā laikā (sacensību kontrollaiks ir 2 stundas).

 

 

4.2.3. Labirinta orientēšanās

4.2.3.1. Dalībniekiem tiek piedāvāts izvēlēties starp trīs dažāda garuma distancēm (īsā, vidējā un garā distance). Lai iepazītos ar labirinta orientēšanos tiek piedāvāta īsa distance, kuru iespējams veikt bez laika ierobežojuma. Vidējā un garajā distancē tiek vērtēts distances veikšanas laiks un kontrolpunktu iziešanas secība.

4.2.3.2 Sacensību apvidū atradīsies no lentām veidoti labirinti – pāri lentām lēkt/kāpt ir aizliegts. Sacensības patur tiesības diskvalificēt dalībniekus, kas tiks pieķerti pārkāpjot šo punktu.

4.2.3.3. Dalībniekiem jāveic distance atzīmējoties kontrolpunktos uz kartes norādītajā secībā (ar līniju savienotu kontrolpunktu/distances piemērs – http://ej.uz/olab).

4.2.3.4. Dalībniekam ir jāveic viena vai divas distances ar startu jebkurā sev ērtā laikā starp plkst. 11:00 un 15:00. Garā un vidējā distance tiek vērtēta atsevišķi vīriešu un sieviešu grupās, apbalvojot 1. – 3. vietas ieguvējus katrā distancē.

4.2.3.3. Atzīmēšanās kontrolpunktos tiek veikta, izmantojot Atzīmēšanās sistēmu „SportIdent”. Dalībnieki, kuri reģistratūrā saņēmuši SI karti, pēc paveiktas distances nodod to atpakaļ organizatoriem. Nozaudēšanas gadījumā, jāmaksā 50 EUR.

 

REZULTĀTI UN APBALVOŠANA

5.1. O!Festivāla ietvaros rezultāti tiek vērtēti O!Piedzīvojuma un labirinta distancē. Foto-o disciplīnā. tiek vērtēti trīs labākie rezultāti distancē. Labirinta-o tiek vērtēta atsevišķi vīriešu un sieviešu grupās, apbalvojot 1. – 3. vietas ieguvējus katrā distancē.

5.2. O!Festivāla apbalvošana notiek sestdien plkst. 15:30 Kultūras un atpūtas parkā..

5.3. Apstiprinātie O!Festivāla rezultāti tiek publicēti mājas lapā http://ofestivals.lv/ ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc festivāla.